Psikolojik danışmanlık ve rehberlik; bireyin yeterlilikleri ve yetenekleriyle en üst düzeyde gelişerek gereksinimlerini doyurması; kendisini tanıyarak ev, okul ve topluma uyum sağlaması, kendi kendini yönetebilmesi, doğru tercihler yaparak kendini gerçekleştirebilmesi; sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için uzman kişiler tarafından bireye yapılan yardım sürecidir. Bu süreç içerisinde verilen rehberlik hizmetlerinin başarıya ulaşabilmesi için Özel Safa Lise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi aşağıdaki ilkeleri benimsemektedir. Kariyer gelişimi açısından öğrencilerin üniversite sınav hazırlıklarının psikolojik ve akademik olarak tam anlamıyla gerçekleşmesi için yapılan çalışmalar titizlikle yürütülmektedir

SEMİNERLER   TESTLER

- SINAV SİSTEMİ,

- VERİMLİ DERS ÇALIŞMA,

- SINAV KAYGISI,

- HEDEF BELİRLEME VE ULAŞMA,

- MORAL-MOTİVASYON,

- AİLE İÇİ İLETİŞİM…

 

- ÖĞRENME SİTİLLERİ,

- BAŞARISIZLIK NEDENLERİ,

- SINAV KAYGISI,

- MESLEKİ EĞİLİM BELİRLEME

 

 

 

 

GÖRÜŞMELER

- Yapılan öğrenci görüşmelerinde öğrencilerin sınav sonuçlarının analiz edilmesi, ihtiyaç hissettiği destek için gerekli yönlendirmelerin yapılması gibi çalışmalar yapılmaktadır.

- Yapılan veli görüşmelerinde öğrencilerin sınav sonuçlarının analiz edilmesi, öğrencinin psikososyal durumunun görüşülmesi ve ailenin bu süreçteki desteği gibi konularda aile bilgilendirmesi yapılmaktadır.