Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimi çatısı altında yürütülen akademik rehberlik uygulamalarında esas olarak öğrencilerimizin kariyer gelişimleri süresince karşılacakları;

- Zaman yönetimi

- Planlama

- Hedef Belirleme

- Etkin ve Kalıcı Öğrenme

- Analiz Odaklanma

- Çalışma Yöntemleri

Gibi alanlarda öğrencilerimize destek olmaktır

ÖĞRENCİ

- Öğrencileri ile ayda en az bir defa yüz yüze görüşme yapar.

- Gerekli durumlarda bu görüşmelerin sayısını artırır.

- Bu görüşmeler bir çizelge halinde önceden planlanır ve görüşme listesi idare ile paylaşılır.

Görüşmelerde;

- Deneme sonuçları

- Haftalık planlar

- Ev çalışmaları

gibi konular üzerinde durulur.

VELİ

- Öğrenci velileri ile Ekim/Aralık/Mart/Mayıs aylarını kapsayan bir eğitim öğretim yılında 4 periyot halinde görüşmeler yapılır.

- Gerekli durumlarda bu görüşmelerin sayısını artırır.

- Bu görüşmeler planlı bir şekilde çizelge olarak idareye sunulur.

- Görüşmelerde;

- Deneme sonuçları

- Haftalık planlar

- Ev çalışmaları

- Ödev durumu

- On-line platform kullanımı (Diji Demi)

gibi konular ile ilgili veli bilgilendirmesi yapılır

- Veli ile bu konularda işbirliği yapılır.

 

GÖRÜŞMELER

ÖĞRETMEN

- Sorumluluk alanındaki sınıf gruplarında derse giren branş öğretmenleri ile sınav sonuçlarını analiz eder.

- Sonuçlara yönelik eylem planları oluşturulur.

Etüt

Ödevlendirme

Bireysel görüşme

Kaynak önerisi / On-line platform kullanımı

- Öğretmenlerden topladığı verilerle öğrenciye bir yol haritası çizer

AKADEMİK ATÖLYELER

Akademik Beceri, öğrencilerimizin okul hayatları boyunca kendilerine yardımcı olacak, hayatını kolaylaştırabilecek , öğrencinin akademik süreçleri daha iyi yönetilmesi için gereken donanımları kazanması demektir.

Bu akademik atölyelerde;

- Etkili Dinleme

- Etkili Not Tutma

- Etkili Tekrar

- Kalıcı Öğrenme

- Verimli Çalışma

- Test ve Deneme Teknikleri

- Hedef Belirleme ve Gerçekleştirme

- Kritik Yapma

- Analiz Etme

gibi alanlarda öğrencilerle çalışmalar yapılarak bu becerilerin kazanılması sağlanmaktadır