Her çocuk özeldir anlayışından yola çıkarak öğrencilerimizin kişiliklerinin oluşmaya başladığı okul öncesi döneminde oyun, eğitim ve öz bakım gereksinimlerini içten ve yenilikçi bir yaklaşımla karşılamak, öğrenmeye ilgi uyandırmak, onlarda var olan yetenekleri ortaya çıkarmak, kendilerini özgürce ifade etmelerine olanak sağlayarak bilişsel, psiko-motor ve dil gelişimlerini desteklemektir. Rehber Öğretmenimiz tarafından eğitim – öğretim yılı içerisinde çeşitli çalışmalar yürütülmektedir.

Oryantasyon Çalışmaları: Okulumuza yeni başlayan öğrencilere yönelik yapılan bireysel çalışmalardır. Yapılan bu çalışmalarda öğrencinin okula adaptasyon sürecinin sağlıklı ve güvenli bir biçimde gerçekleştirilmesi hedeflenir.

Gözlem Çalışmaları: Her yaş düzeyinde yapılan gözlem çalışmalarının amacı öğrencilerimizi grup içerisinde tanıyabilmektir. Daha çok duygusal ve sosyal yönden yaşanılan soruları belirlemeye yönelik olarak yapılan çalışmalardır.

Bireysel Çalışmalar: Gerekli görüldüğü durumlarda kas gelişimi, dikkat gelişimi, algılama gibi alanlarda desteklenmesi gereken veya davranış bozukluğu gözlemlenen çocuklarla yapılan çalışmalardır. Çocuk ile bireysel olarak yürütülen çalışmalar oyun yoluyla yapılmakta olup dolayısıyla çocuk konfor alanının dışına çıkarılmamaktadır.

Grup Çalışmaları: Sosyal becerileri geliştirme, iletişim becerileri, görsel algı, işitsel algı, dikkati güçlendirme ve psiko-motor gelişim gibi konularda ihtiyaç duyan öğrencilerle yapılan çalışmalardır.

Sınıf İçi Etkinlikler: Sınıf düzeyinde ihtiyaç duyulan konularla ilgili yapılan çalışmalardır. Sosyal beceriler, yaşam becerileri, dikkat geliştirme çalışmaları ve okul olgunluğu ile ilgili konularda geliştirmek ve desteklemek amacıyla yapılan çeşitli aktivite ve etkinliklerdir.

Uygulanan Test ve Envanter Çalışmaları: Öğrencilerin psiko-motor gelişimi, bilişsel gelişimi, dil gelişimi gibi alanlarda güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini belirlemeye ve takip etmeye yönelik çalışmalardır.

Okul Olgunluğu Çalışmaları: Öğrencilerimizin ilköğretime geçme sürecinde, güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini belirlemek ve desteklemek amacıyla yapılan çalışmalardır. İlköğretime hazırlık sınıfı öğrencilerine “Metropolitan Okul Olgunluk Testi” uygulanmaktadır.

Aile Görüşmeleri: Öğrencilerimizin gelişimlerini sağlıklı bir şekilde desteklemek için ailenin yeri ve önemi oldukça kıymetlidir. Bu doğrultuda ailelerimizle çocukla nasıl iletişim kurulmalı, etkili iletişim, kurallar – sınırlar, mahremiyet eğitimi, oyun ve teknoloji kullanımı gibi birçok konuda görüşmeler yapılmaktadır.

Öğretmen Görüşmeleri: Öğrencilerimizin eğitim – öğretim sürecinde ders içi ve ders dışı gözlemlenen tutum ve davranışları ile ilgili sınıf öğretmenlerimiz ve branş öğretmenlerimizle yapılan görüşmelerdir.