Gizlilik Çerez

Safa Vakfı Eğitim Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi
Gizlilik ve Çerez Politikası

Safa vakfı Eğitim Hizmetleri İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Safa Okulları”) olarak, siz değerli ziyaretçilerimiz ve aday öğrenci ve velilerimizin kişisel verilerinin korunmasına önem veriyoruz. Bu sebeple, Safa Okulları tarafından kurulan, tasarlanan ve işletilen “http://www.safaokullari.k12.tr/”  adlı internet sitesi (“Site”) vasıtasıyla topladığımız ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uygun olarak işlediğimiz kişisel verileriniz konusunda sizi aydınlatmak ve bilgilendirmek istiyoruz.

Site aracılığıyla Safa Okulları’na yaptığınız başvurular esnasında doldurduğunuz formlar (kayıt ve randevu formu, iletişim formu gibi) veya yalnızca ziyaretçi olarak sitenin ziyaret edilmesi durumunda bazı bilgiler Safa Okulları tarafından toplanmakta, depolanmakta, korunmakta ve/veya saklanmaktadır. Bu veriler kişisel bilgi içerebilir veya içermeyebilir.

Aşağıda, işbu metin kapsamında yukarıda anlatılan işlemlerden kaynaklanacak şekilde Safa Okulları tarafından elde edilen/edilecek bilgilerinizin nasıl ve ne şekilde toplanacağı, depolanacağı, korunacağı ve/veya saklanacağı ve bu bilgiler üzerindeki haklarınız düzenlenmiştir. Unutulmamalıdır ki, Safa Okulları bilgilerinizi bu metin ve KVKK kapsamında korunmaktadır.

Bu metni onaylayan veya metni onaylamak sızın siteyi kullanmaya devam eden her kişi, aşağıdaki sınırlar dâhilinde kalmak kaydıyla, kendisinin paylaştığı veya sitenin kullanılması sebebiyle kişisel verilerinin üyelik süresince veya herhangi bir yasal süre öngörülmüşse bu süre veya Safa Okulları’nın ilan ettiği/edeceği süre boyunca işlenmesine, saklanmasına ve muhafaza edilmesine, analiz edilmesine, sınıflandırılmasına, güncellenmesine, yurt içine ve/veya yurt dışına aktarılmasına ve Safa Okulları hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla, üçüncü kişi iş ortakları ve/veya danışmanlarına aktarılmasına açıkça izin ve onay verir.

Kişisel Verilerin Toplanması
Kişisel veri, sizi tanımlayan ve sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir.Safa Okulları ile Site üzerinden paylaştığınız bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. Kişisel verilere örnek olarak adınız, soyadınız, email adresiniz, internet protokol (IP) adresiniz, Site’ye erişim sağladığınız andaki konumunuz ve Safa Okulları’na iletmek istediğiniz mesajınız sayılabilir. Safa Okulları’na verdiğiniz bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (IP bilgileri gibi) bilgiler, bazıları da tercihinize bağlı olarak bizimle paylaştığınız veya erişmemize onay verdiğiniz bilgilerdir.
Site’yi kullandığınızda sizden aşağıdaki bilgileri sizin bize sağlamanız durumunda aşağıdaki yöntemlerle elde edebiliriz:

İletişim Formu ile Vereceğiniz Kayıt Bilgileri
Safa Okulları, Site üzerinden sağlayacağı iletişim bilgileri aracılığıyla ziyaretçilerine, öğrenci ve velilerine talep ettikleri konularda bilgi vermek için sunduğu hizmet sırasında kişisel bilgilerinizi elde etmektedir. Sitenin “İletişim” sekmesinde yer alan dolduracağınız form veya ilettiğiniz talep aracılığıyla adınız ve soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz gibi kişisel verileriniz talebinize karşılık verilebilmesi ve sizlerle daha etkili bir iletişim kurma vasıtasıyla daha iyi bir hizmet sağlanabilmesi amacıyla Safa Okulları tarafından toplanmakta ve işlenmektedir.

Site’yi kullandığınızda sizden aşağıdaki bilgileri tamamen otomatik yollarla aşağıdaki yöntemlerle elde edebiliriz:

Değerlendirilmesini veya incelenmesini istediğiniz hizmet verileri:
Sitedeki genel hizmet yöneliminizi gösterir bilgiler ile isteyerek paylaştığınız diğer veriler, değerlendirilmek üzere altyapımıza kaydedilir ve daha sonraki aşamalarda sizlere daha iyi hizmet sunmak üzere kullanılabilir.

Kullanım Verileri:
Siteye ziyaretçi olarak girdikten sonra hakkınızda kullanım ve trafik verileri toplanır. Sitede hangi bölümleri ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz, hangi site aracılığıyla yönlendirildiğini, siteye erişmek için kullandığınız arama sözcükleri gibi veriler buna dâhil olabilir. Ayrıca, ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder.

Aygıt/cihaz Verileri:
Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız tablet veya telefon gibi bir mobil cihaz kullandığınızda, cihazındaki IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır. Özel Safa Okulları ayrıca cihazınızdaki “cihaz tanımlayıcılara” erişebilir, bunları toplayabilir, izleyebilir, cihazınızda depolayabilir ve/veya uzaktan bir veya daha fazla “cihaz tanımlayıcı” depolayabilir. Cihaz tanımlayıcılar, mobil cihazınızda depolanan veya mobil cihazınızla ilişkilendirilen ve mobil cihazınızı benzersiz bir şekilde tanımlayan küçük veri dosyaları veya benzer veri yapılarıdır. Cihaz tanımlayıcı; cihazın donanımına, işletim sistemine veya diğer yazılımlara bağlı olarak depolanan veriler veya Özel Safa Okulları’nın cihaza gönderdiği veriler olabilir. Bir cihaz tanımlayıcı, bize veya üçüncü kişilere Özel Safa Okulları’nın hizmetini nasıl kullandığınız hakkında bilgiler verebilir ve bizim veya başkalarının raporlar, kişiselleştirilmiş içerikler ve reklamlar sunmasına yardımcı olabilir. Cihaz tanımlayıcıların kullanılabilirliğinin bozulması veya engellenmesi halinde, sunduğumuz hizmetlerdeki bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.

Konum Bilgileri:
Safa Okulları, Siteye erişim sağladığınız konuma ilişkin veri toplayabilir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İşlenme Amaçları
Safa Okulları’nın topladığı bilgiler, Safa Okulları’nın hizmetlerini optimize etmek, geliştirmek, halihazırda kayıtlı olan öğrenci ve velileriyle veya aday öğrenci ve velileri ile iletişime geçmek için çeşitli şekillerde toplu halde kullanılabilir. Toplanan hiçbir bilgi kamuya açık olmayacaktır.

Safa Okulları, bilgilerinizi saklama konusunda azami özeni göstererek kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbiri almakla yükümlüdür.

Safa Okulları, üçüncü taraf iş ortakları başta olmak üzere, yasal yükümlülükler veya Safa Okulları sistem işleyişi kapsamında ilgili bilgilere erişime ihtiyaç duyan çalışanları ve iş ortaklarına, bilgilere kısıtlı erişim olanağı tanır.

Safa Okulları’nın ziyaretçiler veya öğrenci ve velilerinin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırma gibi bir yükümlülüğü olmadığı gibi, gerçeğe aykırı beyanlarda da sorumluluk kabul etmemektedir.

Yine ziyaretçilerimiz tarafından Safa Okulları’na sağlanan veriler, ancak bizlere gerekli olduğu kadar sistemlerimize işlenir ve işlenmiş olsa dahi, bu politika kapsamında gerekli olmayan veriler sistemlerimizden kısa süre içinde silinir, yok edilir ve/veya anonim hale getirilir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Aktarılma Amacı ve Aktarılacak Alıcı Grupları
Toplanan kişisel verileriniz, bu verilerin depolanması veya bu metinde yer alan hukuka uygun amaçlarla kullanıcının bulunduğu ülke ve yargı bölgesinden başka dünya çapındaki ülkelere, başka bir ülkede bulunan sunuculara aktarılabilir, işleme alınabilir ve depolanabilir. Safa Okulları, kişisel veriler dâhil olmak üzere kullanıcıların bilgilerini, bulundukları yargı bölgesindeki veri koruma yasalarının aynısına/benzerine sahip olmayan başka bir ülke ve yargı bölgesine aktarabilir.

Buna göre Safa Okulları, işbu Gizlilik ve Çerez Politikası’nda belirtilen faaliyetleri yürütmek amacıyla işleme sürecini alt sözleşme ile bir başkasına devredebilir veya yaşadığınız ülke dışındaki ülkelerde bulunan üçüncü taraflarla bilgilerinizi paylaşabilir. Bu nedenle kişisel bilgileriniz yaşadığınız ülkedekinden farklı gizlilik kurallarına tabi olabilir. Ancak yine de, veriler bu metinde yer alan kapsamla sınırlı olmak üzere işlenecektir.

Safa Okulları, kişisel bilgileri, hukuki yükümlülüklerini göz önünde tutarak, hizmetleri sağlayan şirketler ile paylaşabilir (bilgi işlem merkezleri veya müşteri hizmetleri merkezleri gibi). Bu servis sağlayıcılar bu bilgileri korumakla yükümlüdürler.

Safa Okulları yasalar karşısındaki yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele ve devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi benzeri bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir.

Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Platformlar
Safa Okulları, zaman zaman Siteye, üçüncü şahıslara ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girdiğinizde, söz konusu sitelerinin ya da bu sitelerin uygulamaları kontrolümüz altında olmadığı gibi, bu gizlilik politikası erişebildiğinizi bu diğer siteler bakımından geçerli değildir. Bu tip durumlarda yönlendirildiğini üçüncü kişi platformların gizlilik politikalarını incelemenizi öneririz.

KVKK nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Safa Okullarına başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmiş ise bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Eksik ve/veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat çerçevesinde silinmesini ve/veya yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz iletmek için başvuru süreçlerinin açıklandığı formu indirebilirsiniz.

Çerezler
“Cookie” olarak da adlandırılan çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla bilgisayarınıza (ya da akıllı telefon veya tablet gibi diğer cihazlarınıza) kaydedilen ve genelde harf ve rakamlardan oluşan çok küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesini yöneten sunucular tarafından oluşturulurlar. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu anlayabilir. Çerezler, web sitesi sahiplerine aynı ziyaretçinin siteyi yeniden ziyaret ettiğini gösteren kimlik kartlarına benzetilebilir.

Çerezler Nasıl Kullanılmaktadır?
Safa Okulları çerezleri;

 • Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım: Web sitesine/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
 • Safa Okulları tarafından işletilen web sitesine nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, web sitesi/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi web sitesini/mobil sitesini nasıl kullandığının tespiti de dahil olmak üzere; web sitesini/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.
 • İlgi alanlarınıza ve size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır.
 • Siteyi analiz etmek ve Sitenin performansını arttırmak. Örneğin, Siteyi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.

 Safa Okulları Üçüncü Taraf Çerezlerini Reklam Ve Yeniden Hedefleme İçin Nasıl Kullanmaktadır ?

 • Safa Okulları çerezleri ayrıca; arama motorlarını, Safa Okulları tarafından işletilen web sitesini, mobil mobil sitesi ve/veya Safa Okulları’nın reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/ mobil sitesine ve Safa Okullarının reklam verdiği web sitelerine/mobil sitesi uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, Safa Okulları’ nın sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.
 • Safa Okulları ayrıca Google, Inc. (“Google”) tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmaktadır. Google Analytics, çerezleri ziyaretçilerin web sitesini/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), şu adresi ziyaret edebilirsiniz: https://www.google.com/intl/tr/policies/privacy/#infocollect

Çerez Yönetimi
Kullandığınız İnternet tarayıcısı genellikle Çerezler kabul edilmiş şekilde açılmaktadır. Ancak dilediğiniz an bu ayarları değiştirebilir ve Çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Eğer Çerezleri devre dışı bırakmaya karar verirseniz; Sitede sunduğumuz hizmetlerden işlevsel olarak faydalanabilirsiniz. İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

 • Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.
 • İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimi gerçekleştirin.
 • Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.
 • Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.
 • Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.
 • Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ adresini ziyaret edebilirsiniz, veya “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)

ÇEREZ ÇEŞİTLERİ

Oturum Çerezleri
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin Siteyi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir.

Bu tür çerezlerin kullanılmasının temel amacı ziyaretiniz süresince Sitenin düzgün bir biçimde çalışmasını sağlamaktır.

Kalıcı Çerezler
Kalıcı çerezler Sitenin işlevselliğini artırmak, ziyaretçilerimize daha hızlı ve iyi bir hizmet sunmak amacıyla kullanılan çerez türleridir.

Bu tür çerezler ziyaretçi tercihlerini hatırlamak için kullanılır ve tarayıcılar vasıtasıyla kullanılan cihazda depolanır.

Kalıcı çerezlerin bazı türleri Siteyi kullanım amacınız gibi hususlar göz önünde bulundurarak sizlere özel öneriler sunulması için kullanılabilmektedir.

Kalıcı çerezler sayesinde Site, aynı cihazla tekrardan ziyaret etmeniz durumunda, cihazınızda Site tarafından oluşturulmuş bir çerez olup olmadığı kontrol edilir ve var ise, sizin siteyi daha önce ziyaret ettiğiniz anlaşılır ve size iletilecek içerik bu doğrultuda belirlenir ve böylelikle sizlere daha iyi bir hizmet sunulur

Teknik Çerezler
Teknik çerezler ile Sitenin çalışması sağlanmakta, internet sitesinin çalışmayan sayfaları ve alanları tespit edilmektedir.

Hedefleme/Reklam Çerezleri
Sitede kullanıcılara sunulan reklamları özelleştirmek ve zaten görüntülenmiş reklamların tekrar gösterilmesini engellemek için kullanılan çerez türleridir.

Kişiselleştirme Çerezleri
Kullanıcıların tercihlerini farklı Site sayfalarını ziyarette de hatırlamak için kullanılan çerezlerdir. Örneğin, seçmiş olduğunuz dil tercihinizin hatırlanması.

Analitik Çerezler
Analitik çerezler ile Siteyi ziyaret edenlerin sayıları, Sitede görüntülenen sayfaların tespiti, Site ziyaret saatleri, Site sayfaları kaydırma hareketleri gibi analitik sonuçların üretimini sağlayan çerezlerdir.

Elektronik Ticari İleti
Tarafınıza haber, bilgi ve tanıtım içeriklerinin gönderilmesini talep etmeniz halinde; Sitede yer alan başvuru ve kayıt formlarının altında işbu metni okuduğunuzu ve ticari ileti almak istediğinizi belirtmeniz; iletileri almaya onay vermeniz gerekmektedir. Bu kapsamda bizimle paylaştığınız telefon numarası veya e-posta adresi aracılığıyla sizlerle iletişime geçebilir, haber, bilgi ve tanıtım içeriklerimizi gönderebiliriz.

Dilediğiniz an, hiçbir gerekçe göstermeksizin haber, bilgi ve tanıtım içeriklerine ilişkin elektronik ileti almayı sonlandırma hakkına sahipsiniz. Bu haklarınızı ücretsiz olarak, size gönderilen herhangi bir elektronik ticari iletinin altında bulunan linke tıklayarak ve/veya iletişim numarasını arayarak kullanabileceğiniz gibi taleplerinizi bilgi@safaokullari.k12.tr e-posta adresine gönderdiğiniz bir e-posta aracılığıyla da tarafımıza iletebilirsiniz.

Sonlandırma talebinizin Safa Okullarına ulaşmasını takip eden en kısa süre içerisinde elektronik ileti gönderimi durdurulacaktır.