SAFA OKULLARI'nda İngilizce Eğitimi anaokulundan başlayarak sarmal bir şekilde farklı öğrenme becerileri ve çoklu zeka tipleri göz önünde bulundurularak, her seviyede disiplinler arası  işbirliği içinde main course (ana ders) ve skills ( dil becerileri) olarak işlenmektedir. Çeşitli etkinliklerle, görsel ve işitsel medya aracılığıyla öğrencilerimize dili en etkin şekilde kullanabilecekleri doğal dil ortamları oluşturulur ve buna ilave olarak okulumuzda İngilizce eğitimi 4 ana başlık altında verilmektedir.

1. YAZMA ( WRITTING) 

Derslerde özellikle main course (ana derslerde) yazı çalışmaları olur. Öğretmenlerimiz değişik tekniklerle, çocukların  sıkılmaması adına güzel ortamlar oluşturup, İngilizce müzikler eşliğinde  belli ders saatlerinde işledikleri ünite kelimeleri ile alakalı yazı çalışmaları yaptırır.

2. KONUŞMA ( SPEAKING)

İngilizce konuşma aktiviteleri native (yerli)  öğretmenlerimiz ile birlikte yapılmaktadır. Sınıf içerisinde 2'şer gruplar halinde ingilizce diyaloglar yapılmaktadır.Farklı topikler üzerinde İngilizce konuşmalar yapılır böylelikle öğrencilerimizin kendini İngilizce ifade edebilecekleri ortamlar hazırlanır. 

3. OKUMA ( READING) 

Öğrencilerimize periyodik olarak dağıtılan İngilizce hikaye kitapları okuyup, İngilizce okuma becerileri geliştirirken, farklı dilde kitap okuma alışkanlığı kazandırılıyor. Buna ilave olarak okutulan hikayelerin çevirisi yapılmaktadır.

4. DİNLEME ( LISTENING )

Ana derslerimizde öğretmenlerimiz işledikleri ünite ile alakalı dinlemeler verip, öğrencilerin duyduklarını not almalarını istemektedirler ve bu teknikle çocukların zamanla herhangi bir kelimeyi doğru telaffuz edebilmelerine olanak sağlamaktadırlar.