Manevi eğitimle öğrencilerimizin hayatın gerçek gayesini bulma, insan olarak tekamül etme, ruh yüceliği, kendini bilmek, erdemli yaşamak gibi anlam arayışlarına sahip olmaları amaçlanmaktadır. Böylece akliıve kalbi, mantığı ve gönlü dengede tutarak tekamül etmeleri hedeflenmiştir. Okulumuzda Manevi Eğitim 4 başlıkta ele alınmaktadır.

KUR'AN-I KERİM:

*Anasınıfı 4-5 yaş grubundan başlayarak ilkokul ve ortaokul her sınıf için ayrı ayrı Kur'an-ı Kerim müfredatı oluşturulmuştur. Olşuşturulan müfredata göre cüz çalışmalarında hangi harflerin hangi zaman diliminde verileceği, öğrencinin hangi tarihte Kur'an'a geçeceği belirlenmiştir. Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyabilen öğrencilerimize ise makam dersleri ile ezber çalışmaları yapılır.

TEMEL DİNİ BİLGİLER:
* Rabbimizin emir ve yasaklarını, O'nun yolunda yapılması ve inanılması gereken her türlü imani ve ameli vasıfların anlatıldığı alandır. Amacımız öğrencilerimize dinimizi sevdirerek ve özümseterek öğretmektir. 

1. aşamada konular ayrıntılı anlatılır.

2. aşamada etkinlik ( bilmece, bulmaca, test ) yapılır.

3. aşama konu ile ilgili gezi ve ziyaretler yapılır.

4. aşama ise dönemlik projeler ile ibadet ve kavramların takibi ve pekiştirilmesi yapılır.

SİYER-İ NEBİ:

*Safa Okulları'nda okuyan öğrencilerimizin, mutlaka Peygamber Efendimizin  (S.A.V) hayatını  ve sünnetini öğrenmesi hedeflenmektedir. Bu nedenle anaokulu, ilkokul ve ortaokul kademelerindeki her sınıfta siyer dersleri yapılmaktadır.

AHLAK BİLGİSİ

*Çeşitli etkinliklerle ve uygulamalarla öğrencimizin doğru, güzel, ve iyi davranışlarda bulunması; yanlış, kötü ve çirkin davranışlardan uzak durması hedeflenmektedir.