MEB bünyesindeki Din Öğretim Genel Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı ile koordineli olarak yürüttüğümüz hafızlık eğitiminde hem ilkokul hem de ortaokulumuzda HAFIZLIK EĞİTİMİ’ne başlanmaktadır.

Geçmişten bugüne İslam coğrafyasında ve özellikle ülkemizde Kur’an-ı Kerim’in öğrenilmesine, okunmasına ve ezberlenmesine olan ilgi en yüksek seviyede olmuştur. Bugün ise birçok Kur’an kursunda halen binlerce öğrenci bu alanda eğitim görmektedir.Safa Okulları'nda Hafızlık Eğitimi ekstra bir kurs programı değildir. Doğrudan hafızlık için açılan sınıflarda resmi program uygulanarak eğitim verilmektedir.

Proje koordinatörümüz başta olmak üzere eğitimcilerimizin tamamı hafızlık yapmış kişilerden oluşmaktadır.

SAFA OKULLARI'NDA HAFIZLIK

Özel Safa Okulları; Hafızlık Eğitimini Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki Müftülüklerle işbirliği yaparak gerçekleştirir.

Eğitimcilerimiz alanında tecrübeli, yetkin, dinamik ve proje koordinatörümüz başta olmak üzere hafızlık yapmış eğitimcilerden oluşmaktadır.

Uygulanacak resmi programla, sene kaybı olmadan akademik eğitimle hafızlık eğitimi birlikte verilmektedir.

1- Günümüz eğitim ilkelerini esas alarak, kolaydan zora, somuttan soyuta, hayatla iç içe, öğrenci merkezli, özel sınıf ve programda hafızlık,
2- Kur’ân-ı öğrenme bağlamında ve ilkesinde hafızlık,
3- Lafız ve mana bütünlüğü sistemi ile hafızlık,
4- Sportif, kültürel ve sosyal aktivitelerle desteklenen berrak zihinle verimli ezber çalışmaları ile hafızlık,
5- Akademik başarıyı arttırmaya yönelik eğitimler ile hafızlık.

HAFIZLIK EĞİTİMİ 

Hafızlık Programı ortaokulda 4.sınıfı bitiren öğrencilerden kayıtlar alınıp özel sınıf açılarak özel program uygulanır.

Safa Okulları’nda Hafızlık Eğitimi ekstra bir kurs programı değildir. Doğrudan hafızlık için açılan her türlü teknolojik alt yapıya sahip sınıflarda, resmi program uygulanarak eğitim verilmektedir.

Ortaokul Hafızlık Programı 5.sınıf öncesindeki yaz döneminde başlar ve 6.sınıf sonunda tamamlanır. 6.sınıfta hafızlığı tamamlayamayanlar için 7.sınıfta ek derslerle tamamlanır.

Hafızlık sınıfına kaydı alınan öğrencimiz 3 aşamalı eğitime tabi tutulur. 

1- Ön hazırlık aşaması 
2- Hafızlığa hazırlık aşaması 
3- Hafızlık aşaması her aşama, ayrı ayrı belirlenen kriterler ve kurallar ile sistematik bir işleyiş kazanmıştır. 

Her aşama, ayrı ayrı belirlenen kriterler ve kurallar ile sistematik bir işleyiş kazanmıştır.

ORTAOKUL HAFIZLIK PROGRAMI 

Ön Hazırlık Aşaması 

5.sınıf öncesindeki yaz döneminde uygulanan 8 haftalık eğitim aşamasıdır. Bu aşama sonunda öğrencinin Kur’ân-ı Kerim’i yüzünden eksiksiz ve seri bir şekilde okuması hedeflenir. 8 haftalık eğitim sonunda öğrenciler 1.elemeye tabi tutulur.

Hafızlığa Hazırlık Aşaması 

1.elemeyi geçen öğrenciler 5.sınıfta Hafızlığa Hazırlık Sınıfında eğitim görür. Bu sınıfta öğrencilere haftalık 10 saat Temel Akademik Eğitim, 5 saat oyun ve etkinlik dersi ile 25 saat Kur’ân-ı Kerim dersi verilir. Bu sınıfın 1.döneminde TECVİD ve MAHREÇ eğitimi tamamlanırken ezberler başlatılır. Özellikle 2.dönem ezberler yoğun olarak başlar. 5.sınıfın bitiminde 2.eleme yapılır.

Hafızlık Aşaması 

2.elemeyi geçen öğrenciler 5.sınıfın bitimi ile yaz döneminde 8 haftalık programı devam eder. 6.sınıfın tamamında ve yaz döneminde ezberler devam eder. Bu sürede Hafızlığı tamamlayamayan öğrenciler, 7.sınıfta da hafızlığa devam eder. Ders dağılım çizelgesi 6. ve 7.sınıfta da aynen uygulanır. İhtiyaç halinde programda değişiklikler yapılabilir. 

HAFIZLIK BELGESİ 

Ezberlerini tamamlayan öğrenciler Müftülüğün yapmış olduğu sınava girer ve başarılı olması durumunda Hafızlık Belgesini almaya hak kazanır. 

1.Elemeyi Geçemeyenler 

Birinci eleme Ortaokul  5.sınıf başlamadan önceki yaz döneminde neticelendiği için öğrencinin herhangi bir kaybı olmayacaktır. Ortaokul öğrencimiz 5.sınıfı normal sınıflarda devam edecektir. 

2.Elemeyi Geçemeyenler 

Ortaokul 5.sınıfın sonunda öğrenciler elemeleri geçemese bile ciddi bir ezbere tecvid ve mahreç bilgisine sahip olacaktır. Elemeyi geçemeyen öğrenciler Ortaokul  6.sınıfta normal akademik eğitimine devam eder. 

NASIL BiR İNSAN 

1- Kur’ân-ı Kerîm’i kalbine ve hafızasına nakşedip muhafaza eden, 
2- Çağı doğru okuyabilen, geleceği Müslümanca inşa edebilecek, 
3- Yeniliğe açık, akademik eğitimin yanında manevi eğitime odaklanmış, 
4- Hem öz değerlerimize bağlı hem de evrensel normları benimseyen ufku geniş, özgüveni yüksek, 
5- Şahsiyet sahibi, her ortam ve şartta inandığı değerleri ödün vermeden yaşayan ve savunan,
6- Kendisi ve toplumu için faydalı olmayı hedefleyen, öncü bir nesil yetiştirme gayesindeyiz.

Bugün, çocuklarımızın yeryüzünü imar etmesi şuuruyla, değerlerimiz doğrultusunda ve geleceğin sorumluluğunu da yüklenebilecek nitelikte yetişmesi için SAFA OKULLARI olarak, çocuğunuzu Hayata ve Geleceğe hazırlıyoruz.