Çocuğun eğitiminde en önemli parça olan AİLE nin çocuğunun geleceğine en iyi şekilde yön verebilecek bilgi ve donanıma sahip olması için gerekli Aile Eğitimini içermektedir.

Safa Okulları olarak öğrencilerin başarılı olabilmesi için velilerin de eğitimde etkin katılımının olması gerektiği düşüncesinden hareketle aşağıdaki konular üzerinde hassasiyetle durulmaktadır.

* Aile içi İletişim
* Eğitim Seminerleri
* Veli Ziyaretleri
* Veli Toplantıları
* Veli Çayları
* Velilerle Bilgi Paylaşımı

SAFA OKULLARI'nda uygulanan değerler eğitimine aileleri de dahil ediyoruz. Çocuklar için en ideal örnek, aile bireleri olduğu için anne ve babanın davranışları öğrenci davranışlarını etkilemektedir.Bu bağlamda veli ziyaretlerinde, veli çaylarında özellikle bu konular değerlendirilmektedir. Zaman zaman yapılan veli seminerleriyle de çocuk yetiştirme ve eğitimi üzerinde titizlikle durulmaktadır.