Değerler Eğitimi

Değerler Eğitimi


Son yıllarda ülkemizde yaygın olarak kullanılan değerler eğitimi çalışmalarından biri de Yaşayan Değerler Programı’dır. Bu çerçevede, okullarda bu çalışmalara anne ve babalarında katılımını sağlamak amacıyla veli toplantıları ve seminerleri düzenlenmektedir.

Değerler Eğitimi dersinde sınıf öğretmeniyle birlikte branş öğretmeni her ay için bir konu belirler ve yaparak yaşayarak, drama yolu bu değerlerin özümsenmesini ve hayatta kullanılmasını sağlar.