Aile Eğitimi

Aile Eğitimi


Çocuğun eğitiminde en önemli parça olan AİLE nin çocuğunun geleceğine en iyi şekilde yön verebilecek bilgi ve donanıma sahip olması için gerekli Aile eğitimini içermektedir.

Safa Okulları olarak öğrencilerin başarılı olabilmesi için velilerin de eğitimde etkin katılımının olması gerektiği düşüncesinden hareketle aşağıdaki konular üzerinde hassasiyetle durulmaktadır.

* Aile içi İletişim
* Eğitim Seminerleri
* Veli Ziyaretleri
* Veli Toplantıları
* Veli Çayları
* Velilerle Bilgi Paylaşımı